Simplme- 100% natural bags

התיקים מיוצרים בסטודיו שלי ברעננה,
בסדרות קטנות ובעבודת יד.
אני מקפידה לשמור על עיצוב מינימליסטי,
פשטות ועיצוב בחומרים טבעיים.
אני מתרגשת כשאתן מאתגרות אותי בבקשות מיוחדות.

התיקים מיוצרים בסטודיו שלי ברעננה,
בסדרות קטנות ובעבודת יד.
אני מקפידה לשמור על עיצוב מינימליסטי,
פשטות ועיצוב בחומרים טבעיים.
אני מתרגשת כשאתן מאתגרות אותי בבקשות מיוחדות.

התיקים מיוצרים בסטודיו שלי ברעננה,
בסדרות קטנות ובעבודת יד.
אני מקפידה לשמור על עיצוב מינימליסטי,
פשטות ועיצוב בחומרים טבעיים.
אני מתרגשת כשאתן מאתגרות אותי
בבקשות מיוחדות.

תיק שאין לאף אחת
♡ עבודת יד ♡
השם הוענק לו כשיצא לאור
ועם יד על הלב-
באמת שהוא מיוחד.
תיק גב עשוי כולו משעם טבעי,
תיק המאופיין בקלילות וקצב,
עם מוטיב מודפס בהדפסת משי.

תיקי שעם

תיק שאין לאף אחת
♡ עבודת יד ♡
השם הוענק לו כשיצא לאור
ועם יד על הלב-
באמת שהוא מיוחד.
תיק גב עשוי כולו משעם טבעי,
תיק המאופיין בקלילות וקצב,
עם מוטיב מודפס בהדפסת משי.

תיקי שעם

תיק שאין לאף אחת
♡ עבודת יד ♡
השם הוענק לו כשיצא לאור
ועם יד על הלב-
באמת שהוא מיוחד.
תיק גב עשוי כולו משעם טבעי,
תיק המאופיין בקלילות וקצב,
עם מוטיב מודפס בהדפסת משי.

החומרים מהם מעוצבים התיקים הם:
שעם, בדים ונייר העמיד למים.
עליהם אני מדפיסה בדפוס רשת
מוטיבים בהשראת הטבע.
ניתן למצוא פאטרנים בעלי חוקיות
וגם כאלה שמתפרצים ללא כללים.

החומרים מהם מעוצבים התיקים הם:
שעם, בדים ונייר העמיד למים.
עליהם אני מדפיסה בדפוס רשת
מוטיבים בהשראת הטבע.
ניתן למצוא פאטרנים בעלי חוקיות
וגם כאלה שמתפרצים ללא כללים.

החומרים מהם מעוצבים התיקים הם:
שעם, בדים ונייר העמיד למים.
עליהם אני מדפיסה בדפוס רשת
מוטיבים בהשראת הטבע.
ניתן למצוא פאטרנים בעלי חוקיות
וגם כאלה שמתפרצים ללא כללים.

תיק משוטטת ברחובות
♡ עבודת יד ♡
השם ניתן לו על העניין שלי בללכת
לשוטט במקומות חדשים.
דגם עשוי כולו מנייר עמיד למים.
בעיצוב עדין אך דומיננטי
גיבור אמיתי המלווה אותך לכל מקום.

תיקי נייר

תיק משוטטת ברחובות
♡ עבודת יד ♡
השם ניתן לו על העניין שלי בללכת
לשוטט במקומות חדשים.
דגם עשוי כולו מנייר עמיד למים.
בעיצוב עדין אך דומיננטי
גיבור אמיתי המלווה אותך לכל מקום.

תיקי נייר

תיק משוטטת ברחובות
♡ עבודת יד ♡
השם ניתן לו על העניין שלי בללכת
לשוטט במקומות חדשים.
דגם עשוי כולו מנייר עמיד למים.
בעיצוב עדין אך דומיננטי
גיבור אמיתי המלווה אותך לכל מקום.

ההשראה לשמות התיקים מגיעה מחיי היומיום של נשים.
נשים יצירתיות הציעו רעיונות לשמות
אני אהבתי ואימצתי.

ההשראה לשמות התיקים מגיעה מחיי היומיום של נשים.
נשים יצירתיות הציעו רעיונות לשמות
אני אהבתי ואימצתי.

ההשראה לשמות התיקים
מגיעה מחיי היומיום של נשים.
נשים יצירתיות הציעו
רעיונות לשמות
אני אהבתי ואימצתי.

תיק קפה של בוקר
♡ עבודת יד ♡
שם התיק על אהבתי לקפה של הבוקר
לשקט של לפני שכולם מתעוררים.
תיק גב בשילוב בד ונייר.
מגיע בצבעים משמחים ממש
מלא בסטייל ומתלבש עליך בטבעיות.

תיקי בד

תיק קפה של בוקר
♡ עבודת יד ♡
שם התיק על אהבתי לקפה של הבוקר
לשקט של לפני שכולם מתעוררים.
תיק גב בשילוב בד ונייר.
מגיע בצבעים משמחים ממש
מלא בסטייל ומתלבש עליך בטבעיות.

תיקי בד

תיק קפה של בוקר
♡ עבודת יד ♡
שם התיק על אהבתי לקפה של הבוקר
לשקט של לפני שכולם מתעוררים.
תיק גב בשילוב בד ונייר.
מגיע בצבעים משמחים ממש
מלא בסטייל ומתלבש עליך בטבעיות.

כל פעם שאת רוכשת פריט
שנוצר באהבה
בעבודת יד
בעיצוב ישראלי
את חלק מסביבה תומכת
המעודדת עיצוב מקומי
זה נשמע טוב. וזה עושה טוב.

חתימה אפרת שיבולי

כל פעם שאת רוכשת פריט
שנוצר באהבה
בעבודת יד
בעיצוב ישראלי
את חלק מסביבה תומכת
המעודדת עיצוב מקומי
זה נשמע טוב. וזה עושה טוב.

חתימה אפרת שיבולי

כל פעם שאת רוכשת פריט
שנוצר באהבה
בעבודת יד
בעיצוב ישראלי
את חלק מסביבה תומכת
המעודדת עיצוב מקומי
זה נשמע טוב. וזה עושה טוב.

חתימה אפרת שיבולי

קלאצ'ים מעוצבים משעם
♡ עבודת יד ♡
אני מאוהבת בחומר הזה,
הוא רך וגמיש
חגיגה של צבע וטבע.
אני בעד לחבק את הסביבה שלנו,
מוזמנת לחבק לך אחד כזה.

תיקי קלאץ׳

קלאצ'ים מעוצבים משעם
♡ עבודת יד ♡
אני מאוהבת בחומר הזה,
הוא רך וגמיש
חגיגה של צבע וטבע.
אני בעד לחבק את הסביבה שלנו,
מוזמנת לחבק לך אחד כזה.

תיקי קלאץ׳

קלאצ'ים מעוצבים משעם
♡ עבודת יד ♡
אני מאוהבת בחומר הזה,
הוא רך וגמיש
חגיגה של צבע וטבע.
אני בעד לחבק את הסביבה שלנו,
מוזמנת לחבק לך אחד כזה.